Tag: instructie

  • Nieuw: scholing binnen (en naar) technische beroepen

    Aan de horizon van de economie begint voorzichtig wat licht te gloren. Er is echter een sector die ondanks het economische klimaat nu al op zoek is naar goed gekwalificeerde medewerkers; de techniek.  Als Technology coach ondersteun ik organisaties bij het trainen van technische vaardigheden. Dit doe ik onder andere op de volgende manieren: –…

  • Rotatie in GameSalad

    Tijdens mijn cursussen merk ik vaak dat cursisten denken dat de “Noordelijke” richting de 0-positie is. Echter bij GameSalad is dit de richting naar rechts. In deze (Engelse) video worden de richting nog een keer goed doorgenomen.